Våra tjänster

Verksamheten är uppdelad i tre områden. Dessa är kurser/utbildningar, konsulting och styrelsefrågor.

Kurser och utbildningar
I första hand är kurserna knutna till externa uppdragsgivare som ALMI, Handelskammaren, Gothia Science Park, Nordic Business Institute och Räddningsskolan. Längden varierar från en utbildningsdag till kurser omfattande flera dagar.

Konsulting
Här är bredden på uppdragen stor. Allt från affärsplaner och ekonomistyrning till hjälp med budgetarbete och redovisning. Men även ren utbildning och stöd med t.ex Visma ekonomiprogram. Uppdragen kan även vara av karaktären bollplank inom ekonomi- och företagsledning, inte sällan knutna till ägarledda bolag.

Styrelsefrågor
En kunnig och engagerad styrelse kan inte nog överskattas. Det gäller alla verksamheter. Som hedersmedlem i Styrelseakademien och ett nära samarbete med Handelskammaren Skaraborg ligger styrelsefrågor mig varmt om hjärtat. Jag har utbildat 100-tals företagare i styrelsearbete. Jag sitter och har suttit i styrelser inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, ekonomiska- och ideella föreningar. Oftast i rollen som ordförande. Jag erbjuder hjälp med ägardirektiv, aktieägaravtal, likvidationer och med rent praktiska råd i styrelsearbetet.