Om EkonomiVis

EkonomiVis AB startade 2013 och är ett ungt företag. Men grundaren har desto mer erfarenhet. Håkan Johanson har inte bara verkat som VD och Ekonomichef i många år, utan har även drivit bolag tillsammans med andra entreprenörer. Bakgrunden som entreprenör, anställd VD och kommunal ekonomichef ger en oslagbar mix av erfarenheter.

Kontoret ligger på Skolgatan 14 i centrala Skövde. Där verkar också andra kreativa konsulter inom t.ex foto, illustration, marknadsföring, event och affärsutveckling.

Håkan har i grunden en Fil. Kand inom ekonomi och IT från Karlstad Universitet och just ekonomi och affärsutveckling har varit en röd tråd genom åren.

Målgruppen inom området konsulting är i huvudsak mindre och medelstora företag inom alla branscher. Kunderna verkar inom områden som verkstad, restaurang, bygg, IT och utbildning för att nämna några.

Sedan starten har ekonomi- och styrelsekurser varit en återkommande verksamhet, ofta i samarbete med t.ex ALMI, Handelskammaren, Nordic Business institute och Gothia Science Park.

Bolagsstyrning och styrelsearbete är allt mer i fokus. Det är helt naturligt då en stark ägarstyrning och ett aktivt styrelsearbete är en förutsättning för bolag som vill växa vidare. För ett tillväxtorienterat Skaraborg är de små och medelstora bolagens utveckling en nödvändighet. EkonomiVis arbetar sedan 2013 tillsammans med Handelskammaren Skaraborg med just dessa frågor vilket skett genom nätverksträffar, styrelsekurser och informationsmöten. (PDF) Ekonomivis AB – Håkan våren 2018