Aktuella kurser

Diplom styrelseutbildning Handelskammaren Skaraborg. (Nästa kurs våren 2019). OBS! Kursen genomförs i Skövde. 
Under utbildningen går vi igenom styrelsens ansvar och fördelningen mellan bolagsorganen. Vi tar upp frågor rörande ekonomi, revision och kapitalförsörjning. Arbetet i styrelserummet, rollspel och styrelsens strategiarbete är andra viktiga delar. Utbildningen sträcker sig över 5 halvdagar och avslutas med en examination, rollspel samt middagsmingel. Syftet med kursen är att ge kunskap av en styrelses ansvar och arbetssätt och ge möjlighet till ett fruktbart styrelsearbete i framtiden.

Ekonomi för dig som chef i Räddningstjänsten. (nästa kurs våren 2019)  Kursen vänder sig till dig som har ett ekonomiansvar inom Räddningstjänsten. Under två dagar ger vi dig verktygen att förstå och därmed kunna analysera och värdera de ekonomiska förutsättningar som kännetecknar en offentlig verksamhet. Vi tar upp intäkter/kostnader, tillgångar/skulder, nyckeltal,  kalkyler, investeringar och budget. Vi varvar teoripass med praktiska gruppövningar. Läs mer.

Ekonomi för företagsledare (ALMI), (4 kvällar våren 2019) Vänder sig till dig med företag som är 3 år eller äldre. Du får verktygen för att se förbättringsmöjligheter i din verksamhet för optimal lönsamhet. I kursen visas bl.a hur man tolkar en balans- och resultaträkning, hur vi väljer rätt nyckeltal samt vikten av att ha ”koll” på både resultatbudget och rörelsekapital. Läs mer

Effektivt styrelsearbete. (våren 2019) Effektivt styrelsearbete är en grundbult för framgångsrikt företagande. En allmänt inriktad kurs för dig som är intresserad av att lära dig mer om styrelsearbete. Kursen går bl.a igenom de viktigaste punkterna i aktiebolagslagen, bemanning, roller, arbetssätt och grundläggande om ekonomiskt ansvar