Krönika september 2017

KRÖNIKA SEPTEMBER 2017 

Ekonomisk koll går inte att snacka bort.
Att som ledamot i en styrelse kunna läsa och förstå en vanlig balans- och resultaträkning är en förutsättning för att klara uppdraget. Det går inte att snacka bort.

Nej, man behöver inte vara redovisningsspecialist, men man ska förstå relationen mellan tillgångar och skulder i balansräkningen samt kunna läsa av vilka kostnader i resultaträkningen som drar åt hel håll.

Ett företags väl och ve hör ihop med den ekonomiska utvecklingen. Självklart finns det andra viktiga delar som personalpolitik, omvärldsbevakning och relationer till kunder. Men en god ekonomi ger de andra delarna större möjligheter.

All ekonomisk information kan inte ledamoten hitta själv utan här blir företagets ekonomiansvarige en viktig kugge. Jag märker allt mer hur viktig en duktig ekonomifunktion är. Inte minst får att få fram informationen i tid. Börjar den ekonomiska informationen att slira, då ska man vara riktigt uppmärksam.

Man måste ha en rimlig koll på vilka tjänster och produkter som lyfter eller sänker företagets resultat. Då  inte bara de direkta kostnaderna utan även de indirekta kostnaderna för att tillverka eller utföra en vara eller tjänst. Tidsåtgången är mycket viktig. Jag minns hur ett företag tyckte att en viss tjänst gav riktigt bra omsättning. Men när vi tillsammans räknade på tidsåtgången för att utföra tjänsten var det något helt annat. Man kan inte leva på omsättning.

Ett viktigt stöd är nyckeltal. Olika nyckeltal passar olika företag. Men även i samma företag kan ett nyckeltal vara mer eller mindre viktigt. Vid uppstarten är kassalikviditeten helt avgörande men efter några år kan det vara en ickefråga.

Täckningsgraden på produkter och tjänster över tid ska uppmärksammas. Det kan t.ex vara kostnaden för råvaror per såld dagens rätt i en restaurang. Mer generella är lönekostnader i relation till omsättning, bruttovinst och resultat. Sedan finns fler företagsspecifika som t.ex kostnader för arbetskläder per anställd. Man får välja ut några som passar just det företaget man är ledamot i. Men välj för allt i världen inte för många nyckeltal. Utmana nyckeltalen med jämna mellanrum. Är de fortfarande aktuella?

Hur ofta ska jag som ledamot få ekonomisk information? Ja, en balans- och resultaträkning senast ett par, tre veckor in i ny månad. Många nyckeltal baserar på just dessa rapporter. Mer specifika nyckeltal kanske räcker kvartalsvis.

Nu till några andra saker som har bäring på företagets ekonomiska tillstånd. Be att månadsvis i VD-rapporten få order/offertläge. Vilka offerter är heta, gradera gärna från 1 till 10 hur stor sannolikheten är att offerten blir order. Den känslan har bara VD och säljare. Om ekonomin känns ansträngd, be att få åldersanalys för kund- och leverantörsreskontran. Se också till att få information om att företagets skatter betalas i tid.

Ovanstående information är särskilt viktig när företaget växer fort eller sladdar efter. I båda dessa fall blir den likvida situationen ansträngd.

Till sist, arbeta som ledamot för att får en bra ekonomifunktion. Tro mig, det kan inte överskattas. Det blev en lång krönika denna gång. Men är ni fortfarande med här hoppas jag ni att ni fått något matnyttigt i er.

Håkan Johansson

Håkan med kavaj 2017