Krönika september 2015

Ibland ska man reservera sig!
Låt oss först slå fast en sak. Att sitta i en styrelse som fungerar är ”härligt” och få saker är lika inspirerande som att  vara med och utveckla en verksamhet.
I en dynamisk styrelse diskuteras, ”vänds och vrids” frågor inför ett viktigt beslut. Man utmanar varandra i syfte att vända på varje sten.

Så långt är allt bra. Men man måste vara vaksam när man känner att ett beslut verkligen känns fel. Att då slentrianmässigt hålla med är inte bra. Man måste vara ärlig mot sig själv. Går ett förslag till beslut emot vad man tycker, så säg inte bara till, utan se till att få reservationen i protokollet. Att inte få det noterat kan ha stor betydelse. Det har fler än en ledamot bittert fått erfara. Eftersom styrelsen i grunden har ett solidariskt ansvar kan vem som helst av ledamöterna få stå för förpliktelsen t.ex i ett skadeståndsärende. Ett skadestånd som fick sin grund i ett styrelsebeslut som man tyckte var helt fel. Men man ”vågade” inte reservera sig.

Sammanfattningsvis, en livlig diskussion med högt i tak inför ett viktigt beslut är inte bara bra utan nödvändig. MEN, när man står inför själva beslutet, måste man säga till om man absolut inte håller med. Se också till att få det infört i protokollet som en reservation.

Håkan Johansson 2013

30 september 2015