Krönika mars 2015

Att sätta ett ägardirektiv på pränt?
Det vanligaste syftet med ett ägardirektiv är att två eller flera ägare berättar vad man vill med sitt bolag. I den bästa av världar kommuniceras det ner till styrelsen som formulerar en strategi för hur det ska ske vilket blir vägledande för ledningen i det dagliga arbetet.

Nu är verkligheten inte så enkel. I det mindre ägarledda bolaget tar rollen att leda bolaget all tid. Inte rollen som ägare. Trycket i det dagliga arbetet gör att viktiga framtidsfrågor kommer i skymundan. Med få undantag är man dessutom ägare, styrelseledamot och med i företagsledningen. I det läget kan man ha svårt att förstå varför man ska sätta ett ägardirektiv på pränt. Men det har sina fördelar. Att skriva ner vad man vill och inte vill manar till eftertanke och triggar fram mål och avgränsningar.

Varför startade vi företaget? Gäller det fortfarande? Har företaget sakta men säkert utvecklats i en riktning vi inte kunnat förutse eller egentligen inte önskat. Eller har utvecklingen skett som en följd av strategiskt medvetna beslut?  Men vad ska då ägardirektivet innehålla? Strukturen och innehållet skiljer sig åt beroende på företag och omständigheter. Men det finns punkter som är generella. Det är finansiella mål som tillväxt, lönsamhet och investeringstakt. Det är kärnvärden som företagskultur, kundvård och socialt ansvarstagande. Men även risktagande och andra tydliga restriktioner.

Den naturliga mottagaren av direktivet är styrelsen, där även ägarna sitter, ibland tillsammans med någon extern ledamot. Då gäller det att ha rätt hatt på sig. Ägarhatten eller styrelsehatten. Processen att ha tagit fram ett direktiv och formulerat innehållet har förhoppningsvis gett ägarna både insikt och medvetenhet. I alla fall om man inte haft något direktiv sedan tidigare. Men även den ensamma företagsägaren har flera skäl att skriva ett direktiv. Som hjälp att hålla fokus på syftet med bolaget och få en tydligare målbild. Inte minst när man växer vidare och planerar för en delägare eller en extern ledamot.

Aktiebolagslagen säger inte ett ord om ägardirektiv. Det närmaste vi kommer är ändamålsparagrafen i bolagsordningen. Men den är ofta så allmänt hållen att den saknar vägledning vilket precis är det som ägardirektivet ska ge.
Så skriv ett ägardirektiv. Det ger en tydlighet när styrelsehatten är på och de strategiska ”hur frågorna” diskuteras. Tydlighet underlättar också det dagliga arbetet till glädje för hela bolaget, dvs från ägare till medarbetare och som ett brev på posten kommer bättre affärer.

Håkan Johansson 2013
30 mars 2015