Krönika juni 2015

Passiva ägare i ägarledda bolag
Att vara flera ägare till ett företag kan gå alldeles utmärkt, men det kan också vara en hämsko för företaget. För sanningen är tyvärr att ”svårigheten att komma överens ökar i proportion till antalet ägare”.

Är man många ägare till ett mindre eller medelstort bolag har man oftast startat bolaget tillsammans. Det är sällan en ensam ägare plockar in nya ägare lite ”då och då” på vägen. Ibland är frågan mer komplicerad än så. Man är inte bara många ägare, flera av ägarna är dessutom passiva. De har ”hängt kvar” i bolaget trots att man numera arbetar någon annanstans eller har gått i pension. Jag har på nära håll sett några sådana exempel som tyvärr inte har fungerat bra.

Min uppfattning är glasklar. Den dagen man slutar på företaget, oavsett skäl, ska man bjuda ut sina aktier till de ägare som arbetar kvar. Självklart behöver inte de kvarvarande ägarna köpa aktierna, Man vill helt enkelt ha kvar den som slutar i bolaget, om än ”bara” som ägare. Men då har man gjort ett aktivt val. Det är det som är poängen.

Håkan Johansson 2013

30 juni 2015