Krönika april 2016

Strategiska frågor – det finns många alternativ innan skarpt läge.

Jag får ibland frågan när man ska ta in sin första externa ledamot. Då brukar jag fråga tillbaka, ”varför funderar du på den frågan?”. Inte sällan får man då ett svar i stil med ”jag vill ha någon att prata med i saker som man inte pratar så ofta om.

Man menar då i klartext strategiska frågor om företaget som sällan hinns med när allt annat hela tiden ska göras. Behöver man ha en extern ledamot för att lösa den knuten. Förmodligen inte, men tar man steget så är det sällan man ångrar sig. Jag pratar då inte i egen sak, även om jag har många styrelseuppdrag.

Det viktiga är inte formen, i alla fall inte till att börja med. De flesta kan nog hitta någon som man skulle kunna tänka sig prata framtidsfrågor med. Min erfarenhet är att problemet är när och hur. Det handlar om att ta sig tid och tillfälle, mer än att hitta någon som man litar på.

Kärt barn har många namn, bollplank, mentor, adjungerad ledamot, samtalspartner, rådgivare för att nämna några. Det finns många alternativ som i förlängningen kanske blir den första externa ledamoten i din styrelse. Finns ingen man känner, våga fråga någon som känns bra. Någon man möter i något sammanhang, de flesta blir bara glada över frågan.

Sammanfattningsvis. Känner man att viktiga frågor känns ensamt att hantera, våga fråga någon. Någon som kan bli mellansteget, eller om allt känns bra, blir den första ledamoten. Se också till att hitta plats och tid. Klarar man inte det, så var det nog inte så viktigt.

Håkan Johansson 2013

30 april 2016