EkonomiVis

Varmt Välkommen till EkonomiVis AB
Som namnet EkonomiVis antyder kopplas oftast mina uppdrag till det ekonomiska området. Efter 30 år som VD, konsult och ekonomichef i såväl näringsliv som i kommunal verksamhet finns erfarenhet som täcker de flesta frågor inom ekonomi och företagsledning. Lika lång erfarenhet är samlad från styrelseuppdrag i företag och föreningar.

Håkan Johansson. 0722-269661